Страхування майна для малого бізнесу

Ми часто чуємо, що малий та середнiй бiзнес в Українi потребує всілякої пiдтримки. Всi про це говорять…

А наша компанiя — робить! «АСКА» дiйсно пiдтримує пiдприємцiв — забезпечуючи якiсний страховий захист майна, яке Ви використовуєте для ведення бiзнесу — програму «Бiзнес-Експрес»!малий бізнес

Навiщо страхувати майно пiдприємства?

Щоб захистити Вашу нерухомiсть — офiс, торгове примiщення, приватний медичний кабiнет, кафе — а також майно, яке знаходиться всерединi, вiд непередбаченого збитку.

Хто i що може застрахувати?

Майно може застрахувати як фiзична особа — пiдприємець, так i компанiя — юридична особа.

Ви можете застрахувати:   

 майно, яким володiєте на законнiй пiдставi, а також   

 майно, яке експлуатуєте — на користь його власника.

Наприклад, можна застрахувати орендований офiс. Тодi Вигодонабувачем за Договором страхування буде його власник.

Ми приймаємо на страхування об’єкти нерухомостi, в яких розташовуються:   

 офiси;  

 перукарнi,

 салони краси тощо;   

 кафе;   

 аптеки, оптики;  

 магазини;   

 пiдприємства з надання побутових послуг (пральнi, ательє тощо);   

 приватнi медичнi кабiнети.

Також ми готовi застрахувати примiщення для занять спортом, та iншi примiщення невиробничого характеру.

За договором страхування може бути застраховане одне або декiлька примiщень, якi знаходяться в однiй будiвлi.

Що застраховано?

На страхування приймаються:   

 будiвлi та споруди: конструктивнi елементи будiвлi / примiщення, включаючи внутрiшню обробку;   

 меблi,   

 побутова технiка, аудiотехнiка, вiдеотехнiка, електронно-обчислювальна технiка,   

 торговельне обладнання.

Що є страховим випадком?

Страховим випадком за Договором є нанесення шкоди майну — його пошкодження або загибель в результатi:   

 пожежi, удару блискавки, вибуху та iн ризикiв;.   

 пiдпалу застрахованого майна;   

 стихiйних лих,   

 вандалiзму,   

 механiчних пошкоджень,   

 залиття.

Майно може бути застраховане вiд всього комплексу наведених ризикiв. Iснують варiанти страхування за деякими групами наведених ризикiв.

Ви можете вибрати страховий захист, оптимальний для Вашого бiзнесу.

Полiс страхування майна компенсує: збиток, спричинений застрахованому майну внаслiдок настання однiєї або декiлькох з тих ризикових ситуацiй, якi вказанi у

Вашому Договорi страхування.

Важливо: Крiм страхування самого майна, Ви можете застрахувати Вашу громадянську вiдповiдальнiсть перед третiми особами — за збитки внаслiдок пожежi або залиття.

На яку суму можна застрахуватися?

«АСКА» готова запропонувати Вам варiанти страхування на суму вiд 500 000 грн. до 3 000 000 грн.

Чи існують обмеження при виплатах?

Так, як правило, у програмах страхування майна є франшиза. У наших програмах вона мiнiмальна — вiд 0,5% страхової суми.

Ви можете пiдiбрати спiввiдношення страхового захисту та цiни, оптимальний для Вас.

Скiльки коштує страхування майна?

Найпростiша страхова програма, яка гарантовано захистить Вас вiд вогневих ризикiв, вандалiзму, механiчних ушкоджень — коштує всього лише 98 грн. на мiсяць!

Чому пiдприємцям вигiдно страхувати майно в «АСКА»?   

 максимально повний страховий захист — для будь-якого типу майна,   

 вигiднi тарифи — вiд 0,2%,   

 мiнiмальнi франшизи; гарантованi виплати. «АСКА» входить в ТОП-3 кращих українських компанiй зi страхування майна в 2013 р.

Як застрахуватися?   

 звернутися до найближчого офiсу «АСКА»,   

  запланувати вiзит до нашого Центру обслуговування — прямо зараз,   

 зателефонувати нам або замовити зворотній дзвiнок.

Успiхiв i процвiтання Вашому бiзнесу!