Страхування квартир

Що корисне та цiнне можна отримати, якщо витрачати на це лише 3, 5 або 7 грн. на день? А якщо тiльки 50 копiйок? Вiдразу вiдповiсти складно…

В «АСКА» знають вiдповiдь! За цю суму Ви можете забезпечити надiйний захист для своєї квартири i її вмiсту — а значить, захист всього сiмейного бюджету!Що корисне та цiнне можна отримати, якщо витрачати на це лише 3, 5 або 7 грн. на день? А якщо тiльки 50 копiйок? Вiдразу вiдповiсти складно...  В "АСКА" знають вiдповiдь! За цю суму Ви можете забезпечити надiйний захист для своєї квартири i її вмiсту — а значить, захист всього сiмейного бюджету! Якi варiанти страхування квартири пропонує "АСКА"  Для страхування квартир ми пропонуємо Вам 2 варiанти захисту   "класичне" страхування — разом з нашим менеджером Ви проведете огляд i опис майна, точно визначите суму, на яку бажаєте застрахуватися, та пiдберете умови, якi пiдiйдуть саме Вам. Цей варiант ми рекомендуємо для квартир премiум-класу.   експрес-страхування за програмою "Мегаполiс" — Ви можете самостiйно розрахувати суму, на яку бажаєте застрахувати майно. Розрахунок дуже простий — потрiбно просто знати метраж Вашої квартири. "Мегаполiс" — оптимальний варiант для бiльшостi квартир, адже для покупки цiєї страховки огляд i опис не потрiбнi. Що застраховано за програмою "Мегаполiс"  Безпосередньо сама квартира, зазначена в Договорi страхування, включаючи:   несучi конструкцiї,   системи життєзабезпечення (iнженернi комунiкацiї),   внутрiшню обробку,   рухоме майно — меблi, побутову технiку тощо  Важливо! Разом з програмою «Мегаполiс», Ви можете застрахувати Вашу вiдповiдальнiсть перед третiми особами (сусiдами) за нанесення шкоди їх майну — через пожежi або затоплення. Що є страховим випадком за програмою «Мегаполiс»  Страховий випадок за програмою «Мегаполiс» — нанесення шкоди застрахованому майну в результатi:   пошкодження або загибелi застрахованого майна внаслiдок пожежi, удару блискавки, вибуху та iнших ризикiв,   пiдпалу застрахованого майна,   стихiйних лих,   вандалiзму,   механiчних пошкоджень,   залиття.  Iснує кiлька варiантiв страхування — Ви можете вибрати комбiнацiю ризикiв, яка актуальна для Вас.  Полiс страхування майна за програмою "Мегаполiс" компенсує: збиток, спричинений застрахованому майну внаслiдок настання однiєї або кiлькох з тих ризикових ситуацiй, якi вказанi у Вашому Договорi страхування. На яку суму може бути застрахована квартира  Страхову суму Ви встановлюєте разом з Вашим страховим менеджером. Вона залежить вiд площi квартири та якостi ремонту в нiй. Iснують обмеження при виплатах  Так, у програмi "Мегаполiс" є франшиза. Вона дуже невелика — вiд 0,15% страхової суми. Скiльки коштує страхування квартири  Вартiсть залежить вiд розмiру страхової суми, на яку воно застраховано.  Тарифи на страхування квартир в "АСКА" — дуже демократичнi: вiд 0,2% суми, на яку Ви страхуєте майно. Що також?  Крiм програми "Мегаполiс", ми також можемо запропонувати Вам експрес-захист квартир на невеликi фiксованi суми — наприклад, на 10 000 грн.  Подробицi Вам повiдомить Ваш страховий менеджер. Чому вигiдно страхувати квартиру в "АСКА"   максимально повний страховий захист — вiд самих суттєвих ризикiв,   простий та об'єктивний розрахунок суми, на яку варто застрахувати квартиру,   вигiднi тарифи — вiд 0,2%,   мiнiмальнi франшизи;   гарантованi виплати. "АСКА" входить в ТОП-5 кращих українських компанiй зi страхування майна в 2011 р. Як застрахувати квартиру   звернутисядов найближчого офiсу "АСКА",   запланувати вiзит до нашого Центру обслуговування — прямо зараз,   подзвонити нам або замовити зворотній дзвiнок. Бажаємо Вам стабiльностi та добробуту!
Якi варiанти страхування квартири пропонує «АСКА«

Для страхування квартир ми пропонуємо Вам 2 варiанти захисту

  «класичне» страхування — разом з нашим менеджером Ви проведете огляд i опис майна, точно визначите суму, на яку бажаєте застрахуватися, та пiдберете умови, якi пiдiйдуть саме Вам. Цей варiант ми рекомендуємо для квартир премiум-класу.

 експрес-страхування за програмою «Мегаполiс» — Ви можете самостiйно розрахувати суму, на яку бажаєте застрахувати майно. Розрахунок дуже простий — потрiбно просто знати метраж Вашої квартири. «Мегаполiс» — оптимальний варiант для бiльшостi квартир, адже для покупки цiєї страховки огляд i опис не потрiбнi.
Що застраховано за програмою «Мегаполiс»

Безпосередньо сама квартира, зазначена в Договорi страхування, включаючи:

 несучi конструкцiї,

 системи життєзабезпечення (iнженернi комунiкацiї),

 внутрiшню обробку,

 рухоме майно — меблi, побутову технiку тощо

Важливо! Разом з програмою «Мегаполiс», Ви можете застрахувати Вашу вiдповiдальнiсть перед третiми особами (сусiдами) за нанесення шкоди їх майну — через пожежi або затоплення.
Що є страховим випадком за програмою «Мегаполiс»

Страховий випадок за програмою «Мегаполiс» — нанесення шкоди застрахованому майну в результатi:

 пошкодження або загибелi застрахованого майна внаслiдок пожежi, удару блискавки, вибуху та iнших ризикiв,

 пiдпалу застрахованого майна,

 стихiйних лих,

 вандалiзму,

 механiчних пошкоджень,

 залиття.

Iснує кiлька варiантiв страхування — Ви можете вибрати комбiнацiю ризикiв, яка актуальна для Вас.

Полiс страхування майна за програмою «Мегаполiс» компенсує: збиток, спричинений застрахованому майну внаслiдок настання однiєї або кiлькох з тих ризикових ситуацiй, якi вказанi у Вашому Договорi страхування.
На яку суму може бути застрахована квартира

Страхову суму Ви встановлюєте разом з Вашим страховим менеджером. Вона залежить вiд площi квартири та якостi ремонту в нiй.
Iснують обмеження при виплатах

Так, у програмi «Мегаполiс» є франшиза. Вона дуже невелика — вiд 0,15% страхової суми.
Скiльки коштує страхування квартири

Вартiсть залежить вiд розмiру страхової суми, на яку воно застраховано.

Тарифи на страхування квартир в «АСКА» — дуже демократичнi: вiд 0,2% суми, на яку Ви страхуєте майно.
Що також?

Крiм програми «Мегаполiс», ми також можемо запропонувати Вам експрес-захист квартир на невеликi фiксованi суми — наприклад, на 10 000 грн.

Подробицi Вам повiдомить Ваш страховий менеджер.
Чому вигiдно страхувати квартиру в «АСКА»

 максимально повний страховий захист — вiд самих суттєвих ризикiв,

 простий та об’єктивний розрахунок суми, на яку варто застрахувати квартиру,

 вигiднi тарифи — вiд 0,2%,

 мiнiмальнi франшизи;

гарантованi виплати. «АСКА» входить в ТОП-3 кращих українських компанiй зi страхування майна в 2013 р.
Як застрахувати квартиру

 звернутисядов найближчого офiсу «АСКА»,

  запланувати вiзит до нашого Центру обслуговування — прямо зараз,

 подзвонити нам або замовити зворотній дзвiнок.
Бажаємо Вам стабiльностi та добробуту!